Een ogenblik geduld a.u.b.

Documenten

 • Brede Welvaart in Gelderland

  Brede welvaart wordt gedefinieerd als onze huidige kwaliteit van leven én de mate waarin deze ten koste gaat van die van generaties na ons of mensen uit andere delen van de wereld. Deze monitor brengt de brede welvaart van Gelderland in kaart. Voor Gelderland wordt aan de hand van vele indicatoren gekeken hoe de provincie scoort op brede welvaart ‘hier en nu’ en ‘later’. Het gaat hierbij zowel om materiële als immateriële aspecten van welvaart. Gelderland wordt vergeleken met andere provincies, belangrijke trends worden uitgelicht en waar mogelijk worden de Gelderse COROP-gebieden¹ met elkaar vergeleken. De cijfers in dit rapport zijn van vóór het uitbreken van de coronacrisis. Op pagina 53 van dit rapport staan de definities van de indicatoren die horen bij de diverse onderdelen van Brede Welvaart.

  / Economie / 3648 kB

 • De Econometer Q2 2022

  De Econometer geeft een actueel beeld van de economische conjunctuur in Gelderland.

  / Economie / 2176 kB

 • Gelderse impactmonitor Economie; zomerspecial 2021

  Een analyse van de impact van COVID-19 op de Gelderse economie.

  / Economie / 6483 kB

 • Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland (PWE) 2021

  De provinciale werkgelegenheidsenquête is een jaarlijks onderzoek van de provincie Gelderland, in samenwerking met gemeenten en de Kamer van Koophandel, naar de aard en omvang van de Gelderse werkgelegenheid.

  / Economie / 4189 kB

 • Provinciale Economische Verkenning 2018-2022

  De Provinciale Economische Verkenning is een periodiek onderzoek dat inzicht verschaft in de historische economische ontwikkeling van Gelderland Daarnaast bevat de PEV een vooruitblik op de komende periode van 5 jaar waarbij de Nederlandse economische verwachtingen uit de Macro Economische Verkenningen van het CPB worden doorvertaald naar Gelderland en de Gelderse regio's.

  / Economie / 13045 kB