Een ogenblik geduld a.u.b.

Updates en nieuwe cijfers over de retail

door Sander Pas

Onlangs hebben er diverse updates plaatsgevonden in het Statistisch zakboek. Onder andere de bevolkingscijfers 2022 zijn toegevoegd. Verder zijn de gegevens die het Bureau Economisch Onderzoek (BEO) zelf verzamelt geüpdatet. Dit gaat om het aantal banen en vestigingen, opgesplitst naar sector per gemeente; peiljaar 2021 is toegevoegd. Ook de bedrijventerreineninformatie is aangevuld met een nieuw peiljaar (voorraad per 1-1-2022 en uitgifte over 2021). Voor beide geldt dat ook de historische data zijn bijgesteld.

Arbeidsmarktindicatoren: participatiegraad, (werkloze) beroepsbevolking en werkloosheidspercentage

Op grond van o.a. achterliggende regionale CBS-data berekent BEO gemeentelijke cijfers voor Gelderland. De gebruikte methode is met terugwerkende kracht aangepast. De cijfers voor 2003 tot en met 2021 zijn nu consistenter door de tijd, vooral op kleiner schaalniveau. Met ingang van 2021 hanteert het CBS ook een andere meetwijze1 , waardoor in 2021 de cijfers voor de beroepsbevolking aanzienlijk hoger uitkomen dan in de voorgaande jaren. Vooral de groep 15-24 jarigen is hierdoor groter geworden. Door deze methodewijziging is er sprake van een trendbreuk en kunnen de cijfers 2021 niet zonder meer vergeleken worden met die van eerdere jaren.

1Onderzoek naar beroepsbevolking in 2021 vernieuwd (cbs.nl)

Retail data

Nieuw in het Statistisch zakboek zijn de retail data van Locatus. Aan de hand van deze gegevens kan het leegstandspercentage per gemeente in beeld worden gebracht. Ook is het aantal verkooppunten en winkeloppervlak per branche beschikbaar. Een voorbeeld wordt hieronder getoond voor de sector ‘in/om huis’. Het aantal verkooppunten is met ruim 10 procent afgenomen, maar het winkeloppervlak is met 3,5 procent toegenomen. Op basis van deze gegevens is ook dit jaar de eerste versie van de Gelderse retail monitor verschenen, deze is hier te vinden.