Een ogenblik geduld a.u.b.

Updates en herindeling West Betuwe

door Admin

De afgelopen periode zijn recente data voor diverse onderdelen toegevoegd. Zo zijn o.a. nieuwe ramingen van de omvang van de (werkloze) beroepsbevolking en de arbeidsparticipatie voor 2018 vermeld. Ook gegevens van de voorraad bedrijventerreinen per 1 januari 2019 zijn verwerkt evenals de historische uitgifte tot en met 2018.

De meest recente cijfers van de bevolking per 1 januari 2019 is beschikbaar en is hier te vinden. Dit geldt ook voor de zogenaamde basisgeneratie voor het basis- en voortgezet onderwijs, de bevolkingscategorieën 4 t/m 11- en 12 t/m 18 jaar. Het aantal deelnemers/studenten van het mbo, hbo en wo zijn voor het schooljaar 2018-2019 opgenomen. Ook zijn nieuwe uitkomsten omtrent de binnenlandse en buitenlandse migratie 2018 in de applicatie te vinden.

Naast bovengenoemde updates is ook de herindeling van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal verwerkt. Per 1 januari jl. zijn deze gemeenten samengevoegd tot de nieuwe gemeente West Betuwe. Alle gegevens zijn nu voor deze nieuwe gemeente gerangschikt en te raadplegen.

Overzicht tabel bedrijventerreinen West Betuwe versus Gelderland