Een ogenblik geduld a.u.b.

Updates diverse onderdelen Statistisch Zakboek februari 2023

door s.herwig@gelderland.nl

Eind 2022 en begin 2023 zijn diverse onderdelen van het Statistisch Zakboek geüpdatet. Het gaat om de volgende onderdelen: de beroepsbevolking naar opleidingsniveau, de Gelderse Retail cijfers over 2023 en de top 20 grootste bedrijven per gemeente, regio, Gelderland en Nederland. Daarnaast zijn de documenten weer up-to-date. Zo vind je bijvoorbeeld de nieuwe factsheets Onderwijs & Arbeidsmarkt voor Gelderland en de Gelderse regio’s hier: Onderwijs & arbeidsmarkt (incijfers.nl). Kijk gerust even rond welke documenten er nog meer voor Gelderland beschikbaar zijn!

Beroepsbevolking naar opleidingsniveau

De beroepsbevolking naar opleidingsniveau is nu beschikbaar tot 2021 in het Zakboek. Deze data bevat de jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland, Gelderland en de Gelderse gemeenten en regio’s. De cijfers laten de aantal werkenden in de bevolking van 15 tot 75 jaar zien, onderverdeeld naar opleidingsniveau.

De onderstaande cirkeldiagrammen laten een voorbeeld van de beschikbare gegevens zien. Links zie je het aantal werkenden in de gemeente Harderwijk in de leeftijd van 15 tot 75 jaar. Deze groep is onderverdeeld naar laag-, middelbaar- en hoogopgeleid in 2021. Rechts is de vergelijking met Gelderland gemaakt. De cirkeldiagrammen laten zien dat zowel in de gemeente Harderwijk als in Gelderland als geheel de procentuele verdeling tussen laag, middelbaar en hoopopgeleiden nagenoeg gelijk is in 2021.

Top 20 grootse bedrijven per gemeente, regio, Gelderland en Nederland

Per gemeente en regio, en voor Gelderland en Nederland is de top 20 grootste bedrijven per oktober 2022 aan het Zakboek toegevoegd. De gegevens zijn afkomstig van de Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland (PWE). De top 20 geeft informatie over de klasse werkzame personen en de hoofdactiviteit van het bedrijf of de instelling. Bij de rangschikking per grootteklasse is uitgegaan van het aantal fulltimers per vestiging. Het onderstaande overzicht toont de top 10 van grootste bedrijven in de COROP-regio Veluwe. Het volledige top 20 overzicht vind je in dit rapport: Gelderland in Cijfers - Economie & Arbeidsmarkt

Retail gegevens 2023

Elk jaar in januari publiceert Locatus de nieuwe Retailgegevens voor het desbetreffende jaar. Deze gegevens zijn op hoog abstractieniveau toegevoegd aan het Statistisch Zakboek. Met deze gegevens kan het leegstandspercentage per gemeente en voor Gelderland en Nederland in beeld worden gebracht. Daarnaast kun je in het Zakboek het aantal verkooppunten en winkeloppervlak per branche vinden voor de Gelderse gemeenten, Gelderland en Nederland.

Het voorbeeld hieronder toont het aantal verkooppunten voor de sector ‘mode & luxe’ in Gelderland in 2023. Je ziet hier dat het aantal verkooppunten is afgenomen sinds 2017, maar dat de afname tussen 2022 en 2023 minimaal is. Ten opzichte van het aantal verkooppunten ‘mode & luxe’ in 2017 in Gelderland is het aantal verkooppunten voor deze sector in 2023 afgenomen met 15,6%.