Een ogenblik geduld a.u.b.

Update diverse onderdelen

door Sander Pas

De afgelopen periode zijn recente data voor diverse onderdelen toegevoegd. Zo is o.a. de ontwikkeling van de woningvoorraad over 2020 vermeld. Ook is de samenstelling van de woningvoorraad naar eigendomstype en de gemiddelde WOZ-waarde hiervan per 2021 weergegeven.

Nieuwe uitkomsten omtrent de bevolkingsdichtheid 2021 zijn eveneens te vinden, evenals de ontwikkeling van de binnen- en buitenlandse migratie in 2020. De loop van de bevolking is tot en met september 2021 beschikbaar. De laatste gegevens van het totaal aantal verkeersslachtoffers naar letselernst en vervoerswijze zijn toegevoegd. Dit geldt ook voor de weergave van deze uitkomsten met daarbij het onderscheid verkeersslachtoffers binnen en buiten de bebouwde kom.

Informatie van het aantal huishoudens naar samenstelling en het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden zijn eveneens geüpdatet.