Een ogenblik geduld a.u.b.

Update diverse onderdelen

door Alfons Bloemberg

De afgelopen periode zijn recente data voor diverse onderdelen toegevoegd. Zo zijn o.a. de ontwikkeling van de woningvoorraad over 2019 vermeld alsmede de samenstelling van de woningvoorraad naar eigendomstype.

De meest recente leeftijdsopbouw van de bevolking per 1 januari 2020 is beschikbaar en is hier te vinden. Dit geldt ook voor de bevolkingscategorieën 4 t/m 11- en 12 t/m 18 jaar, de zogenaamde basisgeneratie voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het aantal deelnemers/studenten van het mbo, hbo en wo zijn voor het schooljaar 2019-2020 opgenomen. Ook zijn nieuwe uitkomsten omtrent de bevolkingsdichtheid 2020 te vinden.

Informatie van de zogenaamde aandachtssectoren zijn eveneens geüpdatet. Het aantal banen en vestigingen zijn per aandachtssector van Gelderland vermeld. De indeling van aandachtssectoren loopt door de Standaard Bedrijfsindeling heen. Het totaal van alle sectoren is inclusief vestigingen en banen buiten de aandachtssectoren.