Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuwe internationale definitie (werkloze) beroepsbevolking

door Hing Cheung Li

In het statistisch zakboek is de nieuwe gemeentelijke/regionale raming  van de beroepsbevolking en werkloze beroepsbevolking opgenomen op basis van de nieuwe internationale definitie van het CBS. Deze cijfers komen in de plaats van de huidige ramingen conform de nationale definitie.

Vanaf 1 januari 2015 is het CBS overgegaan op de internationale definitie van beroepsbevolking en werkloosheid. Concreet betekent dit dat het urencriterium komt te vervallen en dat de leeftijdsgrens wordt aangepast. Vanaf die datum wordt de definitie van de International Labour Organisation (ILO) gebruikt als hoofdindicator van de werkloosheid. Volgens de ILO-definitie wordt iedereen die voor minstens 1 uur per week betaald werk heeft, tot de werkzame beroepsbevolking gerekend. Scholieren met een bijbaantje bijvoorbeeld horen volgens deze definitie tot de werkzame beroepsbevolking. De voorheen gehanteerde nationale definitie van de beroepsbevolking omvat alleen mensen die substantieel werk hebben of willen hebben. Daarbij is de grens op 12 uur per week gelegd. Naast het verschil in urengrens hebben de nieuwe cijfers volgens ILO-definitie betrekking op personen van 15 tot 75 jaar. Bij de oude nationale definitie gaat het om een bovengrens van 64 jaar. Naast deze verschillen zijn er nog andere verschillen tussen de definities zoals de periode waarin men gezocht heeft naar werk en de termijn waarop men kan starten

De verandering in definitie heeft geleid tot een substantiële toename van de beroepsbevolking. De invloed op de werkloze beroepsbevolking volgens de internationale definitie is in absolute aantallen marginaal, waardoor het werkloosheidspercentage wel is gedaald.