Een ogenblik geduld a.u.b.

Updates

Laatste nieuws

 • -

  Updates en nieuwe cijfers over de retail

  Onlangs hebben er diverse updates plaatsgevonden in het Statistisch zakboek. Onder andere de bevolkingscijfers 2022 zijn toegevoegd. Verder zijn de gegevens die het Bureau Economisch Onderzoek (BEO) zelf verzamelt geüpdatet. Dit gaat om het aantal banen en vestigingen, opgesplitst naar sector per gemeente; peiljaar 2021 is toegevoegd. Ook de bedrijventerreineninformatie is aangevuld met een nieuw peiljaar (voorraad per 1-1-2022 en uitgifte over 2021). Voor beide geldt dat ook de historische data zijn bijgesteld.

 • -

  Update diverse onderdelen

  De afgelopen periode zijn recente data voor diverse onderdelen toegevoegd. Zo is o.a. de ontwikkeling van de woningvoorraad over 2020 vermeld. Ook is de samenstelling van de woningvoorraad naar eigendomstype en de gemiddelde WOZ-waarde hiervan per 2021 weergegeven.

 • -

  Update cijfers vestigingen en banen

  De meest recente data omtrent het aantal vestigingen en banen zijn toegevoegd. Informatie van de zogenaamde aandachtssectoren zijn eveneens geüpdatet.

 • -

  Update diverse onderdelen

  De afgelopen periode zijn recente data voor diverse onderdelen toegevoegd. Zo zijn o.a. de ontwikkeling van de woningvoorraad over 2019 vermeld alsmede de samenstelling van de woningvoorraad naar eigendomstype.

 • -

  Update cijfers vestigingen en banen

  De meest recente data omtrent het aantal vestigingen en banen zijn toegevoegd. De aandachtssectoren worden binnenkort van een update voorzien.

 • -

  Updates en herindeling West Betuwe

  De afgelopen periode zijn recente data voor diverse onderdelen toegevoegd. Zo zijn o.a. nieuwe ramingen van de omvang van de (werkloze) beroepsbevolking en de arbeidsparticipatie voor 2018 vermeld. Ook gegevens van de voorraad bedrijventerreinen per 1 januari 2019 zijn verwerkt evenals de historische uitgifte tot en met 2018.

 • -

  Data familiebedrijven beschikbaar

  Circa een derde van alle banen in Gelderland zijn te vinden bij een familiebedrijf. Zeven van de tien bedrijfsvestigingen in Gelderland zijn in eigendom van een familiebedrijf. De ruim 45.000 Gelderse familiebedrijven (de zogenaamde zzp-ers, bedrijven met 1 werkzame persoon tellen we niet in mee) zijn goed voor 33% van alle banen van werknemers die in Gelderland werken. CBS bracht in opdracht van de provincie Gelderland en Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven van Hogeschool Windesheim de familiebedrijven in Gelderland in kaart. Het overzicht is bijzonder. Gelderland is na Overijssel de tweede provincie met zulke gedetailleerde cijfers over familiebedrijven.

 • -

  Update cijfers vestigingen en banen

  De meest recente data omtrent het aantal vestigingen en banen is toegevoegd. De aandachtssectoren worden binnenkort van een update voorzien.

 • -

  Update cijfers vestigingen en banen

  De meest recente data omtrent het aantal vestigingen en banen is toegevoegd. De aandachtssectoren zijn eveneens van een update voorzien. 

 • -

  Update cijfers over verhuizingen, studenten en bedrijventerreinen

  De databank is geactualiseerd met de meest recente gegevens over de loop van de bevolking, de binnenlandse migratie, het aantal studenten en het onderdeel bedrijventerreinen.

 • -

  Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek Gelderland 2016

  De eerste uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek Gelderland 2016 zijn onder de rubriek documenten weergegeven. Deze gegevens worden binnenkort, samen met de vijf niet-Gelderse gemeenten, aan de databank toegevoegd.

 • -

  Kerncijfers Toerisme Veluwe 2016

  VisitVeluwe heeft deze week tezamen met het Bureau Economisch Onderzoek van de Provincie Gelderland de monitor 'Kerncijfers Toerisme Veluwe 2016' uitgebracht.

 • -

  Update arbeidsmarktinformatie

  De uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek Gelderland 2015 zijn aan het Statistisch Zakboek toegevoegd.

   

   

 • -

  Inwonertal Gelderland stijgt met 0,4%

  Het aantal inwoners per 1 januari 2016 binnen de Provincie Gelderland bedraagt 2.035.351. De bevolkingsomvang is het afgelopen jaar met 0,4% toegenomen. Landelijk bedroeg de toename 0,5%.

 • -

  Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek Gelderland 2015

  De eerste uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek Gelderland 2015 zijn onder de rubriek documenten weergegeven. Zodra de gegevens van de vijf niet-Gelderse gemeenten die eveneens zijn opgenomen in de databank beschikbaar zijn, worden de uitkomsten samen met de Gelderse gemeenten aan de databank toegevoegd.

 • -

  Statistisch Zakboek vernieuwd

  Het statistisch zakboek Gelderland is in een nieuw jasje gestoken. Een overzichtelijke indeling, uitbreiding van de presentatievormen, intuïtieve werking en een moderne uitstraling stonden hierbij centraal. Het zakboek wordt voorafgegaan door een zogenaamde landingspagina waarin snel toegang kan worden gevonden tot de diverse thema’s. De thema’s onderwijs en duurzaamheid zijn nieuw. Ook is het aantal indicatoren bij sommige thema’s uitgebreid.

 • -

  Toevoeging vijf niet-Gelderse gemeenten aan het statistisch zakboek Gelderland

  Aan het statistisch zakboek zijn, mede op verzoek van de regio’s, nu ook de gegevens van een vijftal niet Gelderse gemeenten opgenomen. Dit is ook voor de historische uitkomsten het geval. Het betreft hier de gemeenten Deventer (Stedendriehoek), Mook en Middelaar (voorheen Stadsregio) en Renswoude, Rhenen en Veenendaal (Food Valley). De gegevens van de gemeente Deventer zijn hierbij gecorrigeerd voor gemeentelijke herindeling.

 • -

  Nieuwe internationale definitie (werkloze) beroepsbevolking

  In het statistisch zakboek is de nieuwe gemeentelijke/regionale raming  van de beroepsbevolking en werkloze beroepsbevolking opgenomen op basis van de nieuwe internationale definitie van het CBS. Deze cijfers komen in de plaats van de huidige ramingen conform de nationale definitie.