Een ogenblik geduld a.u.b.

Documenten

 • Brede Welvaart in Gelderland

  Brede welvaart wordt gedefinieerd als onze huidige kwaliteit van leven én de
  mate waarin deze ten koste gaat van die van generaties na ons of mensen uit
  andere delen van de wereld. Deze monitor brengt de brede welvaart van
  Gelderland in kaart. Voor Gelderland wordt aan de hand van vele indicatoren
  gekeken hoe de provincie scoort op brede welvaart ‘hier en nu’ en ‘later’.
  Het gaat hierbij zowel om materiële als immateriële aspecten van welvaart.
  Gelderland wordt vergeleken met andere provincies, belangrijke trends
  worden uitgelicht en waar mogelijk worden de Gelderse COROP-gebieden¹ met
  elkaar vergeleken. De cijfers in dit rapport zijn van vóór het uitbreken van de
  coronacrisis. Op pagina 53 van dit rapport staan de definities van de indicatoren
  die horen bij de diverse onderdelen van Brede Welvaart.

  / Economie & Arbeidsmarkt / 3648 kB

 • Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland (PWE 2021)

  De provinciale werkgelegenheidsenquête is een jaarlijks onderzoek van de provincie Gelderland, in samenwerking met gemeenten en de Kamer van Koophandel, naar de aard en omvang van de Gelderse werkgelegenheid.

  / Economie & Arbeidsmarkt / 4290479 kB

 • Gelderse impactmonitor Economie; zomerspecial 2021

  De gevolgen van COVID-19 voor Gelderland.

  Wat zijn de gevolgen van COVID-19 op de Gelderse economie?

  / Economie & Arbeidsmarkt / 6483 kB

 • De Econometer

  De Econometer geeft een actueel beeld van de economische conjunctuur in Gelderland.

  / Economie & Arbeidsmarkt / 2176 kB

 • Provinciale Economische Verkenning 2018-2022

  De Provinciale Economische Verkenning is een periodiek onderzoek dat inzicht verschaft in de historische economische ontwikkeling van Gelderland Daarnaast bevat de PEV een vooruitblik op de komende periode van 5 jaar waarbij de Nederlandse economische verwachtingen uit de Macro Economische Verkenningen van het CPB worden doorvertaald naar Gelderland en de Gelderse regio's.

  / Economie & Arbeidsmarkt / 13045 kB

 • Arbeidsmarktprognoses Gelderland naar opleiding en beroep 2021-2026

  Dit rapport bevat arbeidsmarktprognoses voor de provincie en haar zeven arbeidsmarktregio's tot 2026. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt heeft in kaart gebracht waar tot 2026 de tekorten en overschotten aan personeel in de zeven arbeidsmarktregio's worden verwacht. Daarnaast bevat het onderzoek provinciale prognoses naar opleiding en beroep.

  / Economie & Arbeidsmarkt / 603 kB

 • Feiten en cijfers over onderwijs en arbeidsmarkt Gelderland

  Beknopt overzicht van de arbeidsmarkt en het onderwijs in Gelderland.

  / Economie & Arbeidsmarkt / 1222181 kB

 • Feiten en cijfers over onderwijs en arbeidsmarkt regio Nijmegen

  Beknopt overzicht van de arbeidsmarkt en het onderwijs in de regio Nijmegen.

  / Economie & Arbeidsmarkt / 368684 kB

 • Feiten en cijfers over onderwijs en arbeidsmarkt regio Arnhem

  Beknopt overzicht van de arbeidsmarkt en het onderwijs in de regio Arnhem.

  / Economie & Arbeidsmarkt / 370519 kB